Informacije u vezi finansiranja putem studenskih kredita

Dragi studenti,

U cilju pružanja što efikasnijih usluga i olakšanja plaćanja troškova školarine studentima, obavještavamo vas da će IUS početi sa primjenom novog sistema plaćanja školarine.  Počev od akademske 2014/2015 godine, studenti (njihovi roditelji/zastupnici/staratelji) će moći aplicirati za poseban zajam/kredit za finansiranje školarine u Ziraat banci, a koji je bez kamate i bez naknade za obradu kredita. Za više informacija o procesu potpisivanja/obnavljanja Ugovora o studiranju.

POTPISIVANJE UGOVORA O STUDIRANJU I FINANSIRANJU U ČETIRI KORAKA

 1. U cilju potpisivanja Ugovora o studiranju, potrebno je da posjetite Admission Office Univerziteta
 2. Ukoliko  ste već student i imate duga iz prethodne akademske godine, neophodno je da isti otplatite prije potpisivanja Ugovora o studiranju.
 3. Nakon što se utvrdi da nemate zaostalog duga prema Univerzitetu, bit će vam ponuđena dva načina finansiranja studija i to:

 

OPCIJA 1. PLAĆANJE CJELOKUPNOG IZNOSA ŠKOLARINE NA POČETKU AKADEMSKE GODINE

Ukoliko želite platiti cjelokupan iznos školarine na početku akademske godine, ostvarujete popust od 6% na cijenu školovanja. Isti ste, u skladu sa ugovorom, dužni uplatiti u propisanom roku od dana potpisivanja Ugovora o studiranju na račun IUS-a.

 

OPCIJA  2. FINANSIRANJE ŠKOLARINE PUTEM STUDENTSKOG KREDIT

Ukoliko želite svoj studij na IUS-u finansirati putem beskamatnog studentskog kredita kod  Ziraat Banke, potrebno je:

      1. Prije potpisivanja/obnove  Ugovora o studiranju pripremiti dokumentaciju potrebnu za apliciranje za zajam i to:

 • Popunjenu aplikaciju za kredit koja se sastoji od zahtjeva i administrativne zabrane ovjeriti u instuciji/firmi u kojoj aplikant ostvaruje redovna mjesečna primanja (aplikaciju preuzeti u poslovnicama Ziraat Banke ili na IUS-u)
 • Kopiju LK i CIPS potvrde o prebivalištu aplikanta
 • Tri zadnje platne liste
 • Tri zadnja izvoda iz banke preko koje aplikant prima platu
 • Kopija JS310 / M2 obrasca
 • Kopiju ugovora o radu (za privatne firme)

       2. Nakon potpisivanja Ugovora o studiranju, potrebno je da gore navedenu dokumentaciju i primjerak Ugovora odnesete u poslovnicu Ziraat Banke (najbliža poslovnica IUS-u je na adresi  Rustempašina 23/1, Ilidža) kako biste aplicirali za studentski zajam.

       3. Maksimalan iznos zajma je 80% cijene školarine za tekuću akademsku godinu dok je preostalih 20% cijene student prema Ugovoru o studiranju dužan platiti odmah po potpisivanju Ugovora o studiranju na račun IUS-a.

       4. Maksimalan rok za apliciranje za studentski zajam je 5 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora.

       5. Nakon što je zajam odobren, Banka obavještava IUS o Vašoj uplati i prenosi sredstva na račun IUS-a čime ste Vi završili svoju finansijsku obavezu prema Univerzitetu za tekuću 2014/2015 akademsku godinu.

 

4. U zavisnosti od toga za koju vrstu finansiranja ste se odlučili, dužni  ste u propisnom roku od dana potpisivanja Ugovora o studiranju platiti cjelokupan iznos školarine sa popustom od 6% na račun IUS-a, odnosno uplatiti 20% školarine na račun IUS-a i aplicirati za beskamatni studentski kredit na preostali iznos od 80% školarine.

 

Neke od pogodnosti novog sistema su:

 • Plaćanje istog iznosa na 10 rata (u poređenju sa 8 rata u ranije primjenjivanom sistemu)
 • Olakšan i pojednostavljen sistem finansiranja (SIS i ostali servisi dostupni tokom cijele akademske godine)
 • Izostanak obavještenja o dugu (SMS i slične obavijesti)

Za sve dodatne informacije u vezi kredita za obrazovanje možete se obratiti poslovnicama Banke ili putem telefona 033/ 761-145.